Human-Computer Interaction / Interakcja człowiek-komputer

Lectures / Wykłady

# Temat Topic
1 Wprowadzenie do projektowania interakcji człowiek-komputer (HCI – Human-Computer Interaction). Introduction to Human-Computer Interaction. PDF
2 Charakterystyki i ograniczenia użytkownika. User characteristics and limitations. PDF
3 Graficzny interfejs użytkownika (GUI). Wytyczne i zasady projektowania. Graphical User Interface (GUI): Design guidelines.
4 Graficzny interfejs użytkownika (GUI). Techniki realizacji. Graphical User Interface (GUI): Development issues.
5 Interfejs WWW. Zasady projektowania. User Experience (UX). Web Interface: Design guidelines. User Experience (UX) design.
6 Interfejs WWW. Metody realizacji. Web Interface: Development issues.
7 Podejście UCD. Elementy zarzadzania jakością w projektach IT. Analiza kontekstu użytkowania. User-Centred Design (UCD): quality management in IT projects. Context of use analysis.
8 Podejście UCD. Metody określania i specyfikowania wymagań. UCD: Indentifying and specifying requirements.
9 Podejście UCD. Projekt koncepcyjny. Metoda QFD – dom jakości. UCD: Conceptual design. QFD – House of Quality.
10 Podejście UCD. Budowa prototypów interfejsu użytkownika. Narzędzia do prototypowania. UCD: Prototyping user interfaces.
11 Podejście UCD. Ocena i testy użyteczności. UCD: Usability evaluation and testing.
12 Podejście UCD. Pozyskiwanie danych od użytkowników. UCD: User satisfaction assessment techniques.
13 Podejście UCD. Wnioski i opracowania z badań użyteczności. UCD: Reporting results of usability testing.
14 Interfejsy multimodalne. Interaktywni agenci. Multimodal interfaces. Conversational agents.
15 Budowa zaufania i wiarygodności w e-biznesie. Interakcje ekonomiczne. Trust and credibility in e-business. Designing business interactions on-line.

Bibliography / Literatura

 • Sikorski M.: Interakcja człowiek-komputer. Wydawnictwo PJWSTK 2010.
 • Kasperski M., Boguska-Torbicz M.: Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce. Wyd. Helion 2008.
 • Krug S.: Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do projektowania stron internetowych. Wyd. Helion 2006.
 • Nielsen J.: Projektowanie funkcjonalnych stron internetowych. Wyd. Helion 2003.
 • Sharp H., Rogers Y., Preece J.: Interaction Design. Beyond Human-Computer Interaction. Wiley, 2005.
 • Dix A., Finlay J. Abowd G., Beale R.: Human-Computer Interaction. Prentice Hall 2004.

Supplemetary materials / Materiały pomocnicze

 • xxx
 • xxx
 • xxx

About the course:

The course „Human-Computer Interaction” is aimed at:

 • xxx
 • xxx
 • xxx

O przedmiocie

Przedmiot “Interakcja człowiek-komputer” ma na celu:

 • zapoznanie studentów z zasadami budowy efektywnej komunikacji człowiek-komputer
 • nabycie umiejętności projektowania, oceny i doskonalenia właściwości ergonomicznych interfejsu użytkownika
 • nabycie umiejętności stosowania podejścia User-Centred Design (UCD) w zarządzaniu jakością w projekcie informatycznym
 • nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia testów użyteczności i organizowania współpracy z użytkownikami podczas realizacji projektu informatycznego
Updated: 11 October 2016