Publications


2021

 • Biele, C., Kacprzyk, J., Owsiński, J.W., Romanowski, A., Sikorski, M. (Eds.) (2021, in print). Digital Interaction and Machine Intelligence. Proceedings of MIDI’2020 – 8th Machine Intelligence and Digital Interaction Conference, December 9-10, 2020, Warsaw, Poland (online). Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-74728-2. [online]

2020

 • Sikorski M. (2020). Forecasting risks and challenges of digital innovations: towards a Socially Responsible Design agenda. In: Lechman E., and Popowska M.(eds)  (2020): Society and Technology. Opportunities and Challenges. Routledge, London. pp. 169-191. DOI: 10.4324/9780429278945 [online]

2018

 • Sikorski M., Brodnicki K. (2018). Wpływ usług on-line na budowanie pozytywnych relacji i lojalności klienta. (The Impact of On-line Services on Building Valuable Relations and Customer Loyalty.) Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, 2018, 58, pp. 229-242, Warszawa. [online]
 • Ossowska K., Czaja A., Sikorski M. (2018). Language of Benefits as a Novel Tool for Improving Website Personalization. In: Wrycza S. (eds) Information Systems: Development, Research, Applications, Education. SIGSAND/PLAIS 2018. Lecture Notes in Business Information Processing, Springer.  DOI: 10.1007/978-3-030-00060-8 [online]

2017

 • Sikorski M., Marasek K., Romanowski A. (2017, eds). Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation – MIDI 2016. Prague, 3-6 September, 2017.  [online] DOI:10.15439/978-83-946253-7-5
 • Sikorski M., Marasek K., Romanowski A. (2017). Emerging Trends and Novel Approaches in Interaction Design. In: Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation – MIDI 2016. Prague, 3-6 September, 2017.  1231-1234. [online]  DOI: 10.15439/2017F005

2016

 • Ossowska K., Szewc L., Weichbroth P., Garnik I., Sikorski M. (2016). Exploring an Ontological Approach for User Requirements Elicitation in the Design of Online Virtual Agents. In: Wrycza S. (eds) Information Systems: Development, Research, Applications, Education. SIGSAND/PLAIS 2016. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 264. 40-55. Springer, Cham. [online] DOI: 10.1007/978-3-319-46642-2_3
 • Sikorski M., Marasek K., Romanowski A. (2016, eds). Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation – MIDI 2016. Gdansk, 11-14 September, 2016.  [online] DOI: 10.15439/978-83-60810-90-3

2015

 • Weichbroth P., Sikorski M., (2015). User Interface Prototyping: Techniques, Methods and Tools. In: Pańkowska M., Palonka J. (eds): Social Media & Creativity Support Systems. Wyd. Katowice University of Economics. Vol. 234. 184-198. [online]
 • Sikorski M., Marasek K. (2015, eds). Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation – MIDI 2015. Warsaw, 29-30 June, 2015.  [online]
 • Sikorski M., Ludwiszewski B., Fazlagić J., Sala A.  (2015).  Oddziaływanie portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach. In: Problemy Zarządzania 2/2015. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. vol. 13 (2) 52. 101-112. [online]

2014

 • Fazlagić J., Sikorski M., Sala A. (2014). Portale intranetowe. Zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji. Wyd. Politechnika Gdańska. [online]
 • Sikorski M. (2014). Jakość usług interaktywnych. Projektowanie, ocena, doskonalenie. In: Basińska B., Garnik I. (eds.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy. Wyd. Politechnika Gdańska. 9-36. [online]
 • Sikorski M., Marasek K. (2014, eds). Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI 2014. Warsaw, 24-25 June, 2014.  [online]
 • Garnik I., Sikorski M., Cockton G. (2014). Creative Sprints: An Unplanned Broad Agile Evaluation and Redesign Process. In: Proceedings of NordiCHI Conference, 23-24 Oct., 2014, Helsinki, Finland.  [online]
 • Ardito C., Lanzilotti R., Sikorski M., Garnik I. (2014). Can Evaluation Patterns Enable End Users Evaluate the Quality of an e-Learning System? An Exploratory Study. In: Stephanidis C., Antona M. (eds.): Universal Access in Human-Computer Interaction. Universal Access to Information and Knowledge. Springer International Publishing. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 8514. 185-196. [online]
 • Sikorski M. (2014). Interactive Prototypes in Teaching User-Centred Design and Business Process Modelling. In: Zięba M., Ziółkowski A. (eds). IT Tools in Business Education. VIA University College, Denmark. 49-60.  [online]
 • Basińska B., Dabrowski D., Sikorski M. (2014). Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych. In: Zeszyty Naukowe SGH. 2014 nr 35, 339-363. [online]
 • Dąbrowski D., Basińska B., Sikorski M. (2014). Impact of Usability Website Attributes on User’s Trust, Satisfaction and Loyalty. Social Science. 3(85). 22-32. [online]
 • Sikorski M., Muniak R. (2014). Nomadic Learning: Is It Delivering Its Promise? The Tale of Two Projects. In: Zięba M., Ziółkowski A. (eds). IT Tools in Business Education. VIA University College, Denmark. 61-84. [online]

2013

 • Sikorski M. (2013). Evolution of End-User Participation in IT Projects. In: Pańkowska M. (red.): Frameworks of IT Prosumption for Business Systems Development. IGI Global Hershley, New York. 48-63. [online]
 • Sikorski M., Marasek K. (2013, eds). Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI 2013. Warsaw, 24-25 June, 2013. [online]
 • Basińska B., Dąbrowski D., Sikorski M. (2013). Usability and Relational Factors in User-Perceived Quality of On-Line Services.  In: Zeszyty Naukowe “Studia Ekonomiczne”   Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 158, “User-Driven Information Systems Development” . 18-28. [online]

2012

 • Sikorski M. (2012). Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta. Wyd. PJWSTK Warszawa. [online]
 • Sikorski M. (2012). A Cross-Disciplinary UX Evaluation of a CRM System. International Workshop on the Interplay between User Experience (UX) Evaluation and System Development (I-UxSED 2012). NordiCHI 2012, Copenhagen, Dennmark. [online]
 • Redlarski K., Sikorski M. (2012). Usługi on-line w kontekście mobilnym – jakościowe badania obserwacyjne. Problemy Zarządzania vol. 10 issue 3 (38) 2012. Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa. 148-154. [online]
 • Sikorski M. (2012). User-System Interaction Design in IT Projects. Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk. [TOC online]

2011

 • Basińska B., Garnik I., Sikorski M. (2011). Percepcja wiarygodności internetowych serwisów handlowych w kontekście zachowań konsumenckich. In: Prace Naukowe “Informatyka Ekonomiczna” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. s. 11-19. [online]
 • Sikorski M., Garnik I., Redlarski K. (2011). Badania User Experience w projektowaniu interakcji użytkownik-system.  In: Prace Naukowe “Informatyka Ekonomiczna” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  20(2011). 309-321. [online]
 • Sikorski M., Garnik I., Ludwiszewski B., Wyrwiński J. (2011). Knowledge Management Challenges in Collaborative Design of a Virtual Call Centre. In: Koenig A., Dengel A., Hinkelman K., Howlett R., Lakhani C.J. (eds): Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems. KES 2011, Part II, Springer LNAI 6882, 2011. 657–666. [online]
 • Sikorski M., Marasek K. (2011). Usability in Poland. In: Douglas I., Liu Z. (eds.): Global Usability. Springer Verlag, London. 255-272. [online]
 • Sikorski M. (2011). Badania użyteczności usług on-line: pozaininformatyczne determinanty satysfakcji klienta. Problemy Zarządzania 2011. Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa. 164-176.
 • Marasek K., Sikorski M. (2011, red.). Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Sikorski M., Garnik I. (2011). Towards Methodology for User Experience Measurement in on-line Services. In: Advanced Information Technologies for Management – AITM2010, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds. Research Papers of Wroclaw University of Economics 2010 no 147. [online]

2010

 • Sikorski M. (2010). Interakcja człowiek-komputer.  Wyd. PJWSTK Warszawa. [online]
 • Sikorski M. (2010). Projektowanie interfejsu użytkownika. In: Zawiła-Niedźwiecki J. Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.): Informatyka gospodarcza. Tom 1. Wyd. C.H. Beck, Warszawa. 463-496. [buy online] [TOC online]
 • Marasek K., Sikorski M. (2010, red.). Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Sikorski M. (2010). Ludzie – komputery – interakcje. Pismo PG, nr 6/2010, 30-33.

2009

 • Sikorski M. (2009). Beyond the User Interface: Towards User-Centred Design of Online Services. In: A. Jacko (Ed.): Human-Computer Interaction, Part I, HCII 2009, LNCS 5610, pp. 706-714, 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. [online]
 • Marasek K., Sikorski M. (2009, red.). Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Sikorski M., Wachowicz J. (2009). Towards The Value-Based Design of On-Line Services. In: Kocak A., Abimbola T., Ozer A., Watkins-Mathys L.: Marketing and Entrepreneurship. Proceedings of Ankara University International Conference AUMEC 2009, Belek, Turkey, 20-23 April 2009. pp. 406-413.
 • Sikorski M. (2009). From User Satisfaction to Customer Loyalty: Addressing Economic Values in User-Centered Design of On-Line Services. In: Sapio B., Haddon L., Mante-Meijer E., Fortunati L., Turk T., Loos E.: Proceedings of the COST-298 Conference “The Good, the Bad and the Challenging: The User and the Future of Information and Communication Technologies”. Copenhagen, 13-15 May 2009. Vol. II., pp. 809-815.

2008

 • Sikorski M. (2008). HCI and the Economics of User Experience. In: Law. E, Hvannberg E., Cockton G. (eds): Maturing Usability,  Springer-Verlag, London, 2008. 318-343. [online]
 • Marasek K., Sikorski M. (2008, red.). Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Sikorski M. (2008). Usability and Socio-Organizational Context of On-Line Services in Intranet Portals. In: Karwowski W., Salvendy G.: 2008 Applied Human Factors and Ergonomics International Conference. USA Publishing, Louisville , KY, USA 2008.

2007

 • Sikorski M. (2007). Modelling the Context of Use for Intranet Portals Design. The 7th Berlin Workshop on Man-Machine Systems, 10-12 Oct., 2007. Berlin, Germany.
 • Sikorski M. (2007). Designing Intranet Portals as Electronic Workplaces. Proceedings of  HAAMAHA Conference, 9-11 July 2007, Poznań, Poland.
 • Marasek K., Sikorski M. (2007, red.). Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Sikorski M. (2007. Portale intranetowe jako elektroniczne stanowiska pracy. In: Szewczyk A. (red). Materiały X Konferencji Naukowej “Problemy Społeczeństwa Informacyjnego”, 17-19.05.2007, Międzyzdroje.

2006

 • Sikorski M. (2006). Building Employer Credibility in Intranet Corporate Portals. In: Proceedings of 13th European Conference of Cognitive Ergonomics, 20-22 Sept., 2006, Zurich. 49-54. [online]
 • Sikorski M. (2006). Interfejs użytkownika: praca – emocje – relacje. In: Marasek K., Sikorski M. (red.) Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa. 11-19.

2005

 • Sikorski M. (2005). Udany portal intranetowy [online]. Computerworld Polska nr 48/2005, 27 grudnia 2005, 30-33.
 • Sikorski M. (2005). Dirk Draheim, Gerald Weber: Form-oriented analysis. A new methodology to model form-based applications (book review). Journal of Software and Systems Modeling, vol. 4, no. 3, July 2005, pp. 346 – 347

2004

 • Sikorski M. (2004). Z punktu widzenia użytkownika: użytkowa warstwa systemów IT i oprogramowania [online]. Computerworld Polska nr 36/2004, 5 października 2004, 32-37.
 • Sikorski M., Wichary M. (2004). Wygnij swój komputer: Najnowsze trendy w projektowaniu interfejsu użytkownika [online]. Computerworld Polska nr 23/2004, 8 czerwca 2004, 44-45.
 • Sikorski M. (2004). Opportunities and Barriers in Implementing e-Services for Citizens in Poland. In: Proceedings of CHI 2004 Conference on Human Factors in Computing Systems, Vienna 24-29 April, 2004., ACM New York. 1030-1031. [online]

2003

 • Sikorski M. (2003). Zastosowanie metody AHP do analiz bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. In: Downarowicz O. (red.): Wybrane metody zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003. 71-96.
 • Sikorski M. (2003). Measuring the Immeasurable: System Usability, User Satisfaction, and Quality Management. In: Jacko J., Stephanidis C. (eds): Human-Computer Interaction – Theory and Practice Part I. Lawrence Erlbaum, London. 411-415.

2002

 • Sikorski M. (2002). Zastosowanie metody QFD do doskonalenia jakości użytkowej serwisów WWW (Application of the QFD Method for Improving Usability of Websites). Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 35, 13-24. [online]
 • Sikorski M. (2002). Analiza efektywności systemów e-biznesu w oparciu o badania satysfakcji użytkowników (Efficiency Analysis of e-business Systems Based upon User Satisfaction Measurements). In: Grabara J.K, Nowak J.S. (red): Efektywność zastosowań systemów informatycznych, T.II., Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2002. 33-46.

2001

 • Sikorski M. (2001). Zastosowania internetu i multimediów w nauczaniu ergonomii (Application of Internet and Multimedia in Teaching Ergonomics). In: Materialy XVII Miedzynarodowego Seminarium Wykładowców, Dymaczewo k/Poznania, 17-19.09.2001. 61-77.
 • Sikorski M. (2001). User Satisfaction Factors in Quality Management and Usability Evaluation of Interactive Products. In: Smith M.J., Salvendy G. (eds).: Systems, Social and Internationalization Design Aspects of Human-Computer Interaction. Vol. 2. Lawrence Erlbaum, London. 453-457.
 • Sikorski M. (2001). Interfejs przyszłości (User Interfaces of the Future)  [online]. Computerworld nr 27/487, 02.07.2001. 36-38.
 • Sikorski M. (2001). Usability Factors in Decision Support Software for Risk Management. Materialy Konferencji Analiza Ryzyka i Zarządzanie Bezpieczeństwem, Gdańsk, 25-27.06.2001. Wyd. Politechnika Gdańska, 299-308.

2000

 • Sikorski M. (2000). Zarządzanie jakością użytkową w przedsięwzięciach informatycznych. (Managing Usability in IT Projects). Monografia Nr. 17. Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 • Sikorski M. (2000). Beyond Product Usability: User Satisfaction and Quality Management. CHI 2000 Conference on Human Factors in Computing Systems” The Hague, The Netherlands, 1-6 April 2000. ACM Press. 61-62.

till 1999

 • Krawczyk H., Sikorski M., Szejko S., Wiszniewski B. (1999). A Tool for Quality Evaluation of Parallel and Distributed Software Applications. Int. Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 1999. 413-426.
 • Sikorski M. (1999). User Preferences in Evaluating Usability of Software Product: A  Multicriteria Approach. In: Abramowicz W., Orlowska M (eds). BIS 99: Proceedings of the 3rd International Conference on Business Information Systems, 14-16 April 1999, Poznan, Poland. Springer, London. 182-187.
 • Sikorski M. (1999). Wielokryterialna ocena jakości użytkowej oprogramowania wspomagającego zarządzanie (Multicriteria evaluation of management support software).  In: Knosala R. (ed.) “Komputerowo wspomagane zarządzanie”, WNT Warszawa. 343-351.
 • Grabosz J., Sikorski M. (1999). Jak ocenić ryzyko pracy przy komputerze (Risk assessment in computer-supported work). ODDK Gdańsk.
 • Sikorski M. (1998). Product-Oriented vs. Process-Oriented Usability Assurance. In: Sikorski M., Rauterberg M. (eds): Proceedings of International Workshop “Transferring Usability Engineering to Industry”, Sopot, Poland, 11-14 June, 1998.
 • Sikorski M. (1998). Teaching Computers the Young and the Adults: Observations on Learning Style Differences. Proceedings of  CHI 98 Conference on Human Factors in Computing Systems” Los Angeles, USA, 18-23 April 1998.
 • Sikorski M. (1997). Ocena jakości użytkowej oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Materiały III Międzynarodowej Konferencji “Interakcja człowiek-komputer w rekonstrukcji procesów gospodarczych” Gdańsk, 16-18.10.1997.Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdansk, 217-225.
 • Laskowitz K., Sikorski M. (1997). Collaborative Decision Making in the Virtual Organization. In: Proc 1997 Annual Meeting  Decision Science Institute, San Diego, CA.  409-411.
 • Sikorski M. (1997). Transferring Usability Engineering to Software Houses: Some Practical Experiences. Proceedings of  CHI 97 Conference on Human Factors in Computing Systems.  Atlanta, GA, USA, 21-28 March 1997. ACM Press. 45-46.
 • Sikorski M. (1996). Quality Models in Usability Evaluation of Business Management Software. In: Proceedings of ECCE 8 – the 8th European Conference of Cognitive Ergonomics. Granada 10-13 Sept. 1996. 121-124.
 • Sikorski M. (1996). Software Usability: A Key Factor for Succesful Implementation of Business Management Software. In: Ozok A.F., Salvendy G. (eds.): Advances in Applied Ergonomics. Proceedings of 1st International Conference on Applied Ergonomics, 10-13 May, 1996, Istanbul, Turkey. USA Publishing Istanbul West Lafayette, 1996.  855-858
 • Sikorski M. (1996).Jakość ergonomiczna i użytkowa stron WWW. II Konferencja “Informatyka w szkołach wyższych dla gospodarki narodowej”, Gdańsk, 22-24.11.1996. Uniwersytet Gdański 1996. 147-150.
 • Sikorski M., Oppermann R. (1996). Computer-based Support for Explorative Learning. German National Research Center for Information Technology GMD. Arbeitspapiere No. 998.
 • Sikorski M. (1994). Human-Centred Systems – New Roles for Designers, Managers and Employees. In: Schmid F., Evans S., Ainger A., Grieve R. (eds): Computer Integrated Production Systems and Organizations. The Human-Centred Approach. NATO ASI Series F : Computer and System Sciences, Vol. 134. Springer- Verlag, Berlin. 140-148.
 • Sikorski M., Rachubka M. (1993). AutoCAD with Video Image Processing for Ergonomic Workspace Design. In: Marras W.S., Karwowski W., Smith J.L. and Pacholski L. (eds): The Ergonomics of Manual Work.  Taylor and Francis, London. 623-626.
Updated: 13 April 2021