About


Profile:

 • born in Sopot (Poland), in 1956
 • Full Professor in economic sciences, with focus on Human-Computer Interaction, User-Centred Design and quality management in IT projects
 • Dr.Sc. Econ. (habilitation) in economics/management,  from Wrocław University od Economics, 2001
 • PhD in Technical sciences from Hungarian Academy of Sciences, Budapest 1991
 • major research areas:
  • Human-Computer Interaction,
  • quality and usability of interactive systems,
  • User Experience in on-line services
  • User-Centred Design and Design Thinking in IT projects

Sylwetka:

 • ur. w Sopocie, w 1956r.
 • profesor nauk ekonomicznych, specjalizacja w zakresie ergonomii systemów IT, usług on-line oraz zarządzania jakością w projektach IT
 • habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2001r.
 • doktorat z nauk technicznych w Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszczie, 1991r.
 • główne obszary badań:
  • interakcja człowiek-komputer,
  • jakość i użyteczność systemów interaktywnych,
  • User Experience w usługach on-line
  • User-Centred Design i Design Thinking w projektach IT


Recent activities:

 • Department Head: Ergonomics and Maintenance Dept., 1991-1999, 2002-2014 – Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland
 • member of the PhD Programme Committee, Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland
 • representative of Poland in IFIP International Federation of Information Processing Technical Committee “Human-Computer Interaction” IFIP TC 13
 • organizer of annual international conference MIDI – Multimedia, Interaction, Design and Innovation (since 2013)
 • organizer of TAMODIA 2005 International Workshop, Gdansk, Poland

Invited lectures and short-term study visits:

 • 2015: Harvard University, School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge (MA)
 • 2012: Czech Technical University, Department of Computer Graphics and Interaction, Prague, Czech Republic
 • 2012: European University Cyprus, School of Science, Cyprus
 • 2011: University of Heidelberg, Insititute of Psychology

Research fellowships:

 • 2000: University of Heidelberg, Institute of Psychology, Heidelberg, Germany
 • 2000: Eindhoven University of Technology, IPO Center for User-System Interaction, Eindhoven, The Netherlands
 • 1998: Swiss Federal University of Technology ETH-IHA, Zurich, Switzerland
 • 1995: German National Research Center for Information Technology GMD-FIT, St. Augustin, Germany

Program Committee member and reviewer for:

 • European Conference of Cognitive Ergonomics – 2010
 • Knowledge Management, Learning, Information Technology KM Conference – 2014, 2015
 • IEASTED Conferences

 Membership in:

 • Accociation for Computing Machinery ACM
 • Polish Information Processing Society PTI
 • European Association of Cognitive Ergonomics EACE
 • European Safety and Reliability Association  ESRA
Updated: 9 July 2018