Gdansk University of Technology  /  Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
Politechnika GdańskaWydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
T: + 48 58 347 1812        pokój: 707, Gmach B e-mail: Marcin.Sikorski[AT]zie.pg.gda.pl
Prof. Marcin Sikorski
Gdansk University of Technology
Faculty of Management and Economics

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
room: 707, “B” Building
e-mail: Marcin.Sikorski[AT]zie.pg.gda.pl

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych / Polish-Japanese Academy of Information Technology

Prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
e-mail: Marcin.Sikorski[AT]pjwstk.edu.pl
Prof. Marcin Sikorski
Polish-Japanese Academy of Information Technology
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa, Poland

e-mail: Marcin.Sikorski[AT]pjwstk.edu.pl

Updated: 30 January 2019